NATURISTA VIVO

1/1

NATURISTA VIVO:

LA BULTENO DE INOE

 

Naturista Vivo estas esperantlingva kolore ilustrita fakrevueto, eldonata ekde la jaro 1960 kaj iniciatita de la dan-usona fotisto Leif Heilberg. La publikaĵon eldonas Internacia Naturista Organizo Esperantista, faka asocio kunlaboranta kun Universala Esperanto-Asocio. Naturista Vivo publikiĝas kvarfoje jare, en formato A5 kaj ampleksas po 16 paĝoj. Ekde la jaro 1999 redaktas ĝin la hungara esperantisto Jozefo N.

Naturista Vivo estas sendita kvar foje jare al INOE membroj. Ne membroj povas peti provekzempleron indikanta sian poŝtadreson ĉi tie

 

INOE

naturista.vivo <ĉe> gmail.com

© 2018-2021 - INOE

GDPR (Ĝeneral Datuma Protekta Regulo de la Eŭropa Unio) - INOE nur kolektas vian nomon, retadreson kaj poŝtadreson. Tiuj informoj estos nur uzitaj por la bezonoj de la asocio. Vi estas la posedanto de viaj personaj informoj. Vi rajtas aliri al viaj personaj informoj kolektitaj de ni kaj vi rajtas peti forviŝon de la tuto aŭ de specifita parto. 

  • 2012 mv-2
  • facebook
  • Facebook - White Circle